CM Rehab - Walcz o zdrowie

wartość dofinansowania ze środków EFS 1 548 292,41 zł

wartość projektu 1 770 468 złWalcz o zdrowie!

wsparcie rehabilitacji osób niesamodzielnych z województwa śląskiego

Zapraszamy pacjentów zamieszkałych na terenie województwa Śląskiego do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki udziałowi w projekcie otrzymają Państwo możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych na preferencyjnych warunkach finansowych.

W ramach projektu będą wykonywane następujące świadczenia:
 • • ocena potrzeb rehabilitacyjnych pacjenta
 • • zabiegi fizjoterapeutyczne (rehabilitacyjne)
 • • zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne, w tym edukacja pacjenta i jego rodziny z zakresu opieki i pielęgnacji wsparcie psychologiczne
 • • wsparcie dietetyczne
 • • wsparcie edukacyjne dla rodzin pacjentów (uczestników projektu)
 • • wypożyczalnia sprzętu medycznego na preferencyjnych warunkach
Jednorazowa opłata od uczestnika projektu wynosi 10 zł, bez względu na zakres wsparcia i liczbę zrealizowanych na jego rzecz świadczeń.
Osoby osiągające dochód na domownika poniżej granicy ubóstwa (tj. 550 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 371,50 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) są zwolnione z jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł. Koszt i okres wypożyczenia sprzętu medycznego zostanie określony w szczegółowym cenniku. (CENNIK)

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku, będzie prowadzona w sposób ciągły i zakończy się 30.04. 2020 roku.
Uczestnikiem projektu może być osoba:
 • • mieszkająca, pracująca lub ucząca się na terenie Śląska
 • • niesamodzielna ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność, wymagająca opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Kwalifikacja do projektu
W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie wystarczy dostarczyć do biura projektu w Czeladzi ul. 21 Listopada 12 lub wysłać pocztą lub mailem formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej zawierającej zalecenia korzystania z minimum jednej formy wsparcia oferowanej w projekcie lub kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starszego niż 12 miesięcy od daty zgłoszenia do projektu. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby:
1. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do tej pomocy – na podstawie dokumentu poświadczającego fakt korzystania z pomocy
2. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – na podstawie dokumentu
3. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – na podstawie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy/przyznania pomocy


Przewiduje się realizację projektu na rzecz 1200 osób. Okres realizacji projektu - od 1 czerwca 2018 roku, zakończenie projektu – 31 maja 2020 roku.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.cmrehab.pl oraz w biurze projektu.

REGULAMIN (PDF) | FORMULARZ (PDF)Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu znajdującym się przy ul. 21 Listopada 12, 41-250 Czeladź (parter)

Biuro jest od czynne poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00

tel. 503 924 020Wypożyczalnia sprzętu medycznego na preferencyjnych warunkach

W ramach projektu: Walcz o zdrowie! - wsparcie rehabilitacji osób niesamodzielnych z województwa śląskiego dofinansowanego ze środków unijnych można wypożyczyć na ustalony okres m. in.:

 • • łóżko rehabilitacyjne z wysięgnikiem
 • • materac
 • • drabinki przyłóżkowe
 • • wózek inwalidzki
 • • kule, laski inwalidzkie
 • • balkoniki rehabilitacyhne
 • • fotel higieniczny
 • • ssak medyczny
 • • koncentrator tlenu

Cennik obowiązujący w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego z dofinansowanie ze środków unijnych jest dostępnyCENNIK SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/MEDYCZNEGO DO WYPOŻYCZENIA

Wózek inwalidzki

1 miesiąc

10 pln


Kule inwalidzkie

1 miesiąc

10 pln


Laski innwalidzkie

1 miesiąc

5 zł


Fotele higieniczne

1 miesiąc

20 pln


Balkonik do chodzenia

1 miesiąc

10 pln


Łóżko rehabilitacyjne

1 miesiąc

40 pln


Koncentrator tlenu

1 miesiąc

40 pln


Ssak medyczny

1 miesiąc

30 pln


Pionizator

1 miesiąc

50 pln


Drabinki przyłóżkowe

1 miesiąc

5 pln


Materac przeciwodleżynowy

1 miesiąc

20 pln


Zestaw do mycia głowy

1 miesiąc

5 pln


Sprzęt wspomagający przemieszczanie pacjenta

1 miesiąc

10 pln


Wypożyczalnia: +48 503 924 020

Copyright © 2016 CM Rehab Sp. z o.o. | Realizacja: Tworzymy Strony Internetowe - Czeladź, Będzin, Wojkowice